Kiedy w latach czterdziestych dwudziestego wieku Peter Drucker opublikował w “In Concept of the Corporation” swoją teorię na temat wartości i potencjału jaki stanowią ludzie w funkcjonowaniu każdego przedsiebiorstwa, spotkał się krytyką z jednej strony i niedowierzaniem z drugiej, ponieważ pracownicy byli wówczas traktowani jedynie jako czynnik kosztowy funkcjonowania firmy.

Większość z nas zna również słynną opowieść Druckera o trzech robotnikach pracujących w kamieniołomie. Na pytanie co robią, pierwszy z nich odpowiedział, że w ten sposób zarabia na życie, drugi z dumą, że wykonuje najlepszą pracę w kraju; trzeci natomiast odrzekł: ja, ja buduję wspaniałą katedrę...


Czas pokazał, że tezy Druckera stały się normą i dla nikogo dzisiaj już nie jest zaskoczeniem, że ludzie stanowią największy potencjał i wartość firmy a manedżerowie posiadający wizję potrafią z niewiele znaczącej firemki stworzyć silne, świetnie funkcjonujące przedsiebiorstwo!

Ludzie to jedno, a rzetelna, finansowa interpretacja i ogląd firmy to drugi nie mniej istotny aspekt jej istnienia i rozwoju.

Jak spowodować, żeby w naszym przedsiębiorstwie stworzyć takie właśnie idealne warunki...?

W tych obszarach czujemy się mocni.

Zapraszamy do współpracy !